Statiska detektorer

Statiska detektorer från NoStatic är mätinstrument för att snabbt kunna lokalisera statiska laddningar samt indikera laddningens nivå och polaritet.

  • Mätning sker beröringslöst.
  • Enkel att hantera. Tryck på knappen och mät.
  • Lätt att avläsa, både i direkt ljus och dunkla miljöer.
  • Mäter laddningsnivå och polaritet.
  • Litet format. Detektorn får lätt plats i bröstfickan.
  • Batteridriven.
  • Produktionen är kvalitetssäkrad med ISO9001:2015.

Statiska detektorer är certifierade enligt ISO 9001-2015

Om statisk elektricitet

Statisk elektricitet alstras när två isolerande material i rörelse kommer i kontakt med varandra och det ena materialet överför elektroner till det andra. Därmed uppstår ett överskott av elektroner i den ena ytan och ett underskott i den andra.

Eftersom materialen är elektriskt isolerande blir laddningen kvar, den kan inte ledas bort av sig själv. Därför sägs laddningen vara ”statisk”.

Läs mer om värdet av att skydda produktionen från statisk elektricitet.

NoStatic Static Detector är ett mätinstrument för att snabbt kunna lokalisera statiska laddningar