Högspänningsenheter HE10-1 och HE10-3

Högspänningsenheter HE10-1 och HE10-3 konverterar pulserna från centralenhet NS10D till högspänning.

  • HE10-1 har 1 utgång.
  • HE10-3 har 3 utgångar.
  • Utspänning: Cirka 27kV~.
  • Kabellängd mellan högspänningsenhet och jonisator: ≤ 5 meter.
  • Produktionen är kvalitetssäkrad med ISO9001:2015.

Högspänningsenheter HE10-1 och HE10-3 är certifierade enligt ISO 9001-2015

Läs mer om värdet av att skydda produktionen från statisk elektricitet.

NoStatic högspänningsenheter HE10-1 och HE10-3 konverterar pulserna från centralenhet NS10D till högspänning.