Spänningsenheter

Spänningsenheter är till för att kunna ge jonisatorer och likställd utrustning den spänning som krävs för att säkert och effektivt kunna utföra uppgiften. De är i samtliga fall utvecklade för uppkoppling och spänningsreglering av jonisatorer och laddstavar inom NoStatic-sortimentet.

Produktionen är kvalitetssäkrad med ISO9001:2015.

Centralenheter och spänningsenheter är certifierade enligt ISO 9001-2015

För SER SEC och JBT

NoStatic Central unit NS09B

Centralenhet NS09B
Kompakt enhet för jonisatorer typ SER, SEC och JBT.

NoStatic Central unit NS10D

Centralenhet NS10D
Högeffektiv enhet med låga förluster, för SER, SEC och JBT.

NoStatic High Voltage Units HE10-1 HE10-3 för NS10D

Högspänningsenheter HE10-1 och HE10-3
Konverterar pulserna från centralenhet NS10D till högspänning.

För Long Range

NoStatic Long Range Central unit 4 CCU-LR

Centralenhet CCU/LR
En 24-volt centralenhet för Long Range med 4 utgångar.

NoStatic Long Range Central unit 1 LR24V01

Centralenhet LR24V01
En 24-volt enhet med 1 utgång för Long Range.

NoStatic Long Range High Voltage Unit LR-HVLE

Högspänningsenhet LR-HVLE
Till för Long Range och samtliga LR-LE-elektroder.

Läs mer om värdet av att skydda produktionen från statisk elektricitet.