Laddningsstav CBE-LR-P och CBE-LR-N

Laddningsstav typ CBE-LR-P och CBE-LR-N är motsatsen till våra jonisatorer och är istället till för att skapa en kalkylerad positiv (P) eller negativ (N) laddning i material som genomgår speciella industriella processer.

Några produktdata

  • Laddningsstav i PVC med inbyggd intern laddningsgenerator för positiv (+) eller negativ (-) polaritet.
  • 24VDC.
  • Ansluts till Long Range (LR) centralenhet CCU-LR eller LR24V01.
  • Längder från 350 till 4000 mm.
  • Produktionen är kvalitetssäkrad med ISO9001:2015.

Laddningsstav typ CBE-LR-P och CBE-LR-N är certifierade enligt ISO 9001-2015

Att använda sig av statisk elektricitet

Statisk elektricitet alstras när två isolerande material i rörelse kommer i kontakt med varandra och det ena materialet överför elektroner till det andra. Därmed uppstår ett överskott av elektroner i den ena ytan och ett underskott i den andra.

Eftersom materialen är elektriskt isolerande blir laddningen kvar, den kan inte ledas bort av sig själv. Därför sägs laddningen vara ”statisk”.

Det är oftast ett oönskat tillstånd men används i vissa industriella processer för att infästa och placera produkter. Det används också vid en speciell typ av Lackeringsteknik.

Laddningsstav typ CBE-LR-P och CBE-LR-N är lätthanterliga hjälpmedel för att skapa denna effekt.

NoStatic laddstav CBE-LR-P CBE-LR-N har inbyggd laddningsgenerator för positiv eller negativ polaritet.