SEC jonisatorringar

SEC jonisatorringar är utformade för pneumatiska system och vakuumtransportsystem för plastgranulat och avfallshantering. Processer såsom granulering och spillhantering bygger upp statiska laddningar i materialet. Genom att installera jonisatorringen före problemområdet neutraliseras det laddade materialet och hindrar det från att täppa igen rör, utlopp eller uppsamlingskärl under transport och separation.

  • Kontinuerlig neutralisering av material i rörsystem.
  • Kan anpassas till alla rörsystem.
  • Kan levereras i innerdiametrar från Ø 50 till 300 mm.
  • Tillval: flänsar, luftanslutning, tvådelad, snabbkoppling; förberedd för snabbanslutning.
  • Produktionen är kvalitetssäkrad med ISO9001:2015.

Central- och spänningsenheter är certifierade enligt ISO 9001-2015

Läs mer om värdet av att skydda produktionen från statisk elektricitet.

NoStatic SEC jonisator ring anslutning.

 Jonisatorring med fläns. Montering i rörlängd.

NoStatic SEC jonisatorringar