Long Range

Long Range gör det möjligt att neutralisera statisk elektricitet på avstånd som tidigare var omöjligt utan hjälp av fläktar eller tryckluft. Med en räckvidd på 1000 mm används systemet med fördel i applikationer där neutralisering av den statiska laddningen måste ske från längre avstånd eller på större ytor.

Exempel på vanliga användningsområden är formsprutning, extrudering, transportband eller vid upprullning av plastfilm, där material och produkt ofta ändrar storlek och form.

 • Neutraliserar statisk elektricitet på avstånd upp till 1000 mm med bred spridning.
 • Inbyggd högspänningsenhet i staven.
 • Driftspänning 24VDC.
 • 100% effekt utan förluster.
 • Spridning vid 1 meter är 600 mm.
 • Längder från 350 mm till 4000 mm.
 • Justerbar frekvens för optimeringen av hastighet och räckvidd.
 • Upp till 4 joniseringsstavar per kontrollenhet.
 • Certifierat enligt ISO9001:2015 och GS-TÜV.

Liros och NoStatic Long Range är certifierat enligt ISO9001-2015 och GS TUV.

Användningsområden

När plastfilmen lämnar extrudern skapas friktion mellan molekylerna och en statisk laddning som sedan byggs på av friktionen vid valsarna.

Wicketing-maskiner. När plastfilmen lämnar extrudern och börjar kylas ner så skapas friktion mellan molekylerna i materialet. Detta alstrar en statisk laddning som sedan byggs på av friktionen vid valsarna. Antistatsystemet Long Range neutraliserar statisk elektricitet på upp till 1 meters avstånd med bred spridning.

När man rullar av och upp syntetiska material får man stora problem med statisk elektricitet.

Av- och upprullare. När man rullar av och upp ett material,speciellt ett syntetiskt, får man stora problem med statisk elektricitet. Eftersom rullen växer behövs lång räckvidd på neutraliseringsutrustningen. Long Range jonisatorstav med en räckvidd på 1000 mm eller längre, kan monteras och användas effektivt utan en separat mekanisk konstruktion som följer med den växande rullen.

När ämnet blåses ut ur munstycket på maskinen och är kraftigt uppladdat så drar det sig till jordade maskindelar.

Formsprutning. När ämnet blåses ut ur munstycket på maskinen och är kraftigt uppladdat drar det sig till jordade maskindelar. Ämnet är då i en felaktig position när verktyget går ihop, med stora kassationer som följd. Ett montage av en Long Range jonisatorstav på distans utanför verktyget neutraliserar laddningen på ämnet snabbt och effektivt.

Statisk elektricitet ger problem tomma PET-flaskor går på transportband för att lastas med robot till lastpall.

Automatisk transport och lastning av PET-flaskor. Statisk elektricitet kan ställa till problem när tomma PET-flaskor förs på transportband för utlastning med robot till lastpall. I denna helautomatiska hantering är det viktigt att flaskorna inte faller vid placeringen på pallen. Speciellt känsliga är de mindre flaskorna eftersom deras anläggningsyta är så liten. En Long Range-monterad 500 mm ovanför transportbandet neutraliserar flaskkön så att roboten kan placera flaskorna på pallen utan att de repellerar eller attraherar varandra.

Long Range extrusion principle 2
Long Range extrusion principle 1

När plastfilmen lämnar extrudern och börjar kylas ner så skapas friktion mellan molekylerna i materialet. Detta alstrar en statisk laddning som sedan byggs på av friktionen vid valsarna. Long Range neutraliserar den statiska elektriciteten på upp till 1 meters avstånd med bred spridning. Därmed elimineras ett antal problem:

 • Den höga statiska laddningen reduceras. Long Range når både tom och full rulle.
 • Materialet slutar attrahera partiklar från luft och omgivning.
 • Materialet riskerar inte att skapa störningar i elektroniken.
 • Risker för personskador reduceras. Inga ofrivilliga rörelser från operatören.
NoStatic Long Range helps jet moulding machinery

När den formsprutade detaljen kommer ut ur verktyget och börjar kylas ned uppstår friktion mellan molekylerna i materialet och en statisk laddning bildas. Long Range neutraliserar statisk elektricitet och därmed problemen.

 • Materialet slutar attrahera partiklar från luft och omgivning. Ingen kontaminering eller kassation.
 • Risker för personskador reduceras. Inga ofrivilliga rörelser från operatören.
 • Detaljer ”klibbar” inte och fastnar därmed inte i verktyg och på maskindelar.
 • Detaljer binder sig inte till varandra, de stöter inte ifrån varandra eller hoppar ut ur samlingskärl.

Räckvidd

NoStatic Long Range reaches 1000x600 mm.

Längd

NoStatic Long Range dimensions
NoStatic Long Range gör det möjligt att neutralisera statisk elektricitet på avstånd upp till 1000 mm.
Liros och NoStatic Long Range är certifierat enligt ISO9001-2015 och GS TUV.