Jonjet blåsmunstycke

Jonjet Blåsmunstycke ger en koncentrerad djupverkan vid förflyttning av joner som inte kan fås med andra blåsjonisatorer. Alla blåsjonisatorer ger dock längre räckvidd än vanliga jonisatorer då de använder luft för att förflytta jonerna.

  • Jonblåsenhet för koncentrerad djupverkan.
  • 50 mm bred luftspalt.
  • Dimensioner: 1 till 6 moduler, 50 – 300 mm i bredd.
  • Produktionen är kvalitetssäkrad med ISO9001:2015.

Jonjet Blåsmunstycke är certifierad enligt ISO 9001-2015

Om statisk elektricitet

Statisk elektricitet alstras när två isolerande material i rörelse kommer i kontakt med varandra och det ena materialet överför elektroner till det andra. Därmed uppstår ett överskott av elektroner i den ena ytan och ett underskott i den andra.

Eftersom materialen är elektriskt isolerande blir laddningen kvar, den kan inte ledas bort av sig själv. Därför sägs laddningen vara ”statisk”.

Läs mer om värdet av att skydda produktionen från statisk elektricitet.

NoStatic Jonjet Blåsmunstycke ger en koncentrerad djupverkan vid förflyttning av joner som inte kan fås med andra blåsjonisatorer.