Jonisatorer Typ SER

Jonisatorer typ SER är till för eliminering av statiska laddningar på ett avstånd om 10–30 mm. Joniseringsavståndet kan ökas på med hjälp av tryckluft.

  • Aluminium profil, Ø 28 mm.
  • Längder från 500 till 3000 mm.
  • Upp till 6000 mm med förstärkt U-profil.
  • Produktionen är kvalitetssäkrad med ISO9001:2015.

Central- och spänningsenheter är certifierade enligt ISO 9001-2015

NoStatic Jonisator SER-52T och SERS-52.

SER/52T och SERS/52
Standardstav.

NoStatic jonisator SER-62T och SERS-62.

SER/62T och SERS/62
Perforerad rygg. För användning i dammiga miljöer.

NoStatic jonisator SER-82T.

SER/82T
Jonisator i U-profil. För längder över 3 meter.

NoStatic jonisator SER-92T.

SER/92T
Jonisator med luftanslutning för längre avstånd.

Om statisk elektricitet

Statisk elektricitet alstras när två isolerande material i rörelse kommer i kontakt med varandra och det ena materialet överför elektroner till det andra. Därmed uppstår ett överskott av elektroner i den ena ytan och ett underskott i den andra.

Eftersom materialen är elektriskt isolerande blir laddningen kvar, den kan inte ledas bort av sig själv. Därför sägs laddningen vara ”statisk”.

Läs mer om värdet av att skydda produktionen från statisk elektricitet.