Jonisatorelektrod LR-LE

Jonisatorelektrod LR-LE är en kompakt elektrod för installation på maskiner och i transportsystem. LR-LE har förmåga att neutralisera statiska laddningar på långa avstånd utan hjälp av komprimerad luft.

  • Flexibel installation och placering.
  • Installation i små utrymmen.
  • Enkelt underhåll.
  • Bearbetad från PVC.
  • Används tillsammans med högspänningsenheten LR-HVLE.
  • Produktionen är kvalitetssäkrad med ISO9001:2015.

Central- och spänningsenheter är certifierade enligt ISO 9001-2015

Om statisk elektricitet

Statisk elektricitet alstras när två isolerande material i rörelse kommer i kontakt med varandra och det ena materialet överför elektroner till det andra. Därmed uppstår ett överskott av elektroner i den ena ytan och ett underskott i den andra.

Eftersom materialen är elektriskt isolerande blir laddningen kvar, den kan inte ledas bort av sig själv. Därför sägs laddningen vara ”statisk”.

Läs mer om värdet av att skydda produktionen från statisk elektricitet.

NoStatic jonisatorelektrod LR-LE har förmåga att neutralisera statiska laddningar på långa avstånd utan hjälp av komprimerad luft.