JBT blåsjonisatorer

JBT Blåsjonisatorer ger längre räckvidd än vanliga jonisatorer då de använder luft för att förflytta joner.

  • Aluminiumtub Ø 20 och 30 mm.
  • Dimensioner: Längd 60, 100 och 250 mm.
  • Produktionen är kvalitetssäkrad med ISO9001:2015.

JBT Blåsjonisatorer är certifierade enligt ISO 9001-2015

Om statisk elektricitet

Statisk elektricitet alstras när två isolerande material i rörelse kommer i kontakt med varandra och det ena materialet överför elektroner till det andra. Därmed uppstår ett överskott av elektroner i den ena ytan och ett underskott i den andra.

Eftersom materialen är elektriskt isolerande blir laddningen kvar, den kan inte ledas bort av sig själv. Därför sägs laddningen vara ”statisk”.

Läs mer om värdet av att skydda produktionen från statisk elektricitet.

NoStatic JBT Blåsjonisatorer ger längre räckvidd än vanliga jonisatorer då de använder luft för att förflytta jonerna.