IonTube antistatsystem

IonTube antistatsystem är konstruerat för att integreras i transportsystem med plastgranulat och spillhantering av plastfilm. Efter granulering och skärning skapas en statisk laddning i materialet som kan orsaka problem vid transport och separering i rörsystemet.

Tuben installeras före problemområdet och neutraliserar de statiskt laddade material som passerar igenom. Detta motverkar att materialet ”klibbar fast” i rör, utlopp och på väggarna i uppsamlingskärl.

  • Komplett rör med antistatfunktion för enkel installation.
  • Anpassningsbart till befintligt system.
  • Underhållsfri i normal miljö.
  • Använder samma underhållsfria elektroder som i vårt Long Range-system.
  • Justerbar frekvens för optimering av hastighet och rördiameter.
  • Produktionen är kvalitetssäkrad med ISO9001:2015.

Central- och spänningsenheter är certifierade enligt ISO 9001-2015

Läs mer om värdet av att skydda produktionen från statisk elektricitet.

IonTube placement

IonTube installeras före problemområdet och neutraliserar de statiskt laddade material som passerar igenom.

NoStatic IonTube antistatsystem