Vad är statisk elektricitet?

Statisk elektricitet alstras när två isolerande material i rörelse kommer i kontakt med varandra och det ena materialet överför elektroner till det andra. Därmed uppstår ett överskott av elektroner i den ena ytan och ett underskott i den andra.

Ytskikt laddas upp

Ytskikten i elektriskt isolerande material som plast, papper eller syntetisk textil är normalt inte uppladdade men kan bli det genom:

  • Friktion – materialets yta rör sig mot ett annat material av samma eller olika typ.
  • Press – trycket ger en elektronöverföring när materialet löper exempelvis mellan två valsar.
  • Separation – till exempel vid avspolning av en plastfilm på rulle.

Samtliga moment kan ge en obalans i materialets elektriska laddning. Ytorna blir negativt respektive positivt laddade. Eftersom materialen är elektriskt isolerande blir laddningen kvar, den kan inte ledas bort av sig själv. Därför sägs laddningen vara ”statisk”.

Statisk elektricitet ger problem i produktionen

Den elektriska laddningens egenskap att attrahera laddning med motsatt polaritet eller repellera laddning med samma polaritet, kan ställa till stora problem i produktionen:

  • Produktion och produktionskapacitet. Statisk elektricitet orsakar störningar och driftstopp i produktionen. Maskinerna kan inte köras i den hastighet de har kapacitet för, med lägre produktionstakt och sänkt lönsamhet som följd.
  • Kvalitet. Elektrostatisk bindning av damm och smuts är ett mycket besvärligt problem i kvalitetskänsliga branscher. Följden blir defekta produkter och en stor kassation.
  • Personalsäkerhet. Personalen får stötar i tillverkningen, vilket är obehagligt men kanske inte farligt i sig själv. Men de sekundära effekterna blir att man på grund av stötarna råkar ut för olyckshändelser i maskinerna.
  • Skador på styrsystem och komponenter. Statisk urladdning skadar sensorer, kontrollvågar, skrivare, metalldetektorer och liknande utrustning som finns i närheten av statiskt laddat material.

NoStatic tillhandahåller system som eliminerar alla dessa problem.

Rekommendationer

Friktion press eller separation kan ge en obalans så att det ena ytskiktet blir positivt och det andra negativt laddat.

En jon är en atom eller molekyl som har över- eller underskott på elektroner vilket resulterar i en positiv eller negativ elektrisk laddning.

På samma sätt kan en yta av ett elektriskt isolerande material bli elektriskt laddad om där finns atomer eller molekyler vars elektroner har tillkommit eller förlorats.

Den elektriskt laddade ytan på ett isolerande material kan neutraliseras med joniserad luft. Jonerna dras till laddningar av motsatt polaritet på materialets yta och fäster sig väldigt nära dessa laddningar. Därmed skapas en nettoeffekt av noll laddning i materialet som eliminerar problemet.

Nedan är en lista på produkter i vårt sortiment med uppgift att upptäcka och eliminera statisk elektricitet. Se våra produktsidor för beskrivningar.

C1035A01 Static Detector Datablad (990kB)

Jonisator Typ SER Produktdatablad (1.0 MB)

C1036B01 Jonisatorer Luftanslutning Datablad (1 MB)

C1025C01 Long Range Datablad (581 kB)

C1022B01 Formsprutning (938 kB)

C1024B01 Extrudering (538kB)

C1033A01 SEC Datablad (1.4 MB)

C1026A01 IonTube Datablad (1.5 MB)