Processproblem

All industri som hanterar icke-ledande material upplever någon gång processproblem från påverkan av statisk elektricitet. Här nedan följer de industriprocesser som vanligen är utsatta för statisk elektricitet.

Plast

Hantering av plastprodukter i materialflöden skapar ofta störningar genom statisk elektricitet.

Tillverkning och hantering av plastprodukter i maskiner och materialflöden alstrar ofta stora störningar på grund av statisk elektricitet. Plastfilm, plastpåsar, formsprutning och gjutning av bildetaljer, förpackningar etc kan alstra denna negativa bieffekt.

Textil

Stora statiska problem genereras i textilmaskiner.

Stora statiska problem genereras i textilmaskiner vid kardning, varpning, spolning, textiltryck och kvalitetskontroll.

Papper

Vid tillverkning av tissue och non-woven material genereras stora störningar i driften av statisk elektricitet.

Vid tillverkning av tissue och non-woven material genereras stora störningar i driften på grund av statisk elektricitet. Visionssystem och annan kvalitetstestutrustning kan också bli utslagna eller visa felaktiga resultat.

Bränsle

Vissa bränsletyper kan laddas under fyllning och tömning och kan i värsta fall orsaka explosioner eller brand.

Vissa bränsletyper kan laddas upp under fyllning och tömning och kan i värsta fall orsaka explosioner eller brand. NoStatic har dock inga system som tar hand om de utmaningar som säker bränslehantering representerar.

Grafisk produktion

En statiskt laddad yta drar till sig partiklar som omöjliggör en god tryckkvalitet.

Tryckning på papper, plastfilm och produkter fordrar rena ytor för att tryckkvaliteten skall bli den önskade. En statiskt laddad yta drar till sig partiklar som omöjliggör god tryckkvalitet. Materialet kan också bli uppladdat vid genomkörning i maskinen och därmed orsaka mekaniska problem.

Lackering

Lackering kräver en yta fri från statisk laddning för att inte bemålningen ska bli ojämn.

Lackering kräver en yta fri från statisk laddning för att inte bemålningen ska bli ojämn eller mönstrad med oönskat slutresultat. Men det finns också lackeringstekniker som i en kontrollerad miljö använder just statisk laddning för att få en effektivare process.

Elektronik

Elektronik är mycket känslig för statisk elektricitet.

Elektronikkomponenter är oerhört känsliga för påverkan eller urladdning från statiska laddningar. Ofta får speciella miljöer inrättas för att eliminera risker och för att kunna kontrollera personalens laddning.

Förpackningar

Förpackningsmaskiner arbetar med material som spolas genom maskinen och genererar statiska problem.

Förpackningar i maskiner hanteras för att transportera, demonstrera, dekorera och skydda andra produkter. Förpackningsmaskiner arbetar med plastfilm och liknande material, exempelvis laminat, som spolas genom maskinen och genererar statiska problem.

Läkemedel

Fyllning av läkemedel omöjliggörs med statiskt uppladdade förpackningar.

Läkemdelstillverkning utgörs av mycket dyrbara produkter som fylls i förpackningar med exakt vikt. Förpackningsprocessen försvåras av statiskt uppladdade förpackningar, till exempel vid inhalatorfyllning.

Livsmedel

Fyllning av torra produkter som dras statiskt till plastfilmen och sätter sig i den svetsade skarven ger otäta förpackningar.

Livsmedelshantering utgörs till exempel av fyllning av torra produkter på tub. Vid laddning kan torrprodukten dras statiskt till plastfilmen och sätta sig i den svetsade skarven, med otäta förpackningar som följd.

Bilindustri

Vid tillverkning av bildelar i plast är det ytterst viktigt att neutralisera dessa delar före lackering.

Vid tillverkning av bildelar i plast är det ytterst viktigt att neutralisera komponenterna före lackering för att uppnå önskad finish.

Rekommendationer

Nedan är en lista på produkter i vårt sortiment med uppgift att upptäcka och eliminera statisk elektricitet. Se våra produktsidor för beskrivningar.

C1035A01 Statisk Detektor Datablad (990kB)

Jonisator Typ SER Produktdatablad (1.0 MB)

C1036B01 Jonisatorer Luftanslutning Datablad (1 MB)

C1025C01 Long Range Datablad (581 kB)

C1022B01 Formsprutning (938 kB)

C1024B01 Extrudering (538kB)

C1033A01 SEC Datablad (1.4 MB)

C1026A01 IonTube Datablad (1.5 MB)

Alla industrier som hanterar icke ledande material har mer eller mindre problem med och påverkas av statisk elektricitet.