Internationella certifikat

Internationella certifikat är i de flesta fall styrande världsstandarder för teknisk tillverkning och utrustning.  De är betydelsefulla indikatorer för att avgöra kvaliteten på våra produkter innan de bjuds ut på världsmarknaden.

För att säkerställa maximal produktionskvalitet och säkerhet för våra kunder så låter vi ledande institut granska och certifiera samtliga våra produkter och tillverkningsprocesser. Av de internationella certifikat som hittills utfärdats för NoStatic-produkter är ISO– och GS TÜV-certifikaten viktigast.

För mer detaljerad information, vänligen ladda ner och läs från listan nedan.

Den senaste genomgripande kontrollen av företagets certifikat utfördes av A3 Cert (Sverige) och ExVeritas (Danmark/England).

internationella certifikat har tilldelats NoStatic produkter och processer genom A3 Cert och ExVeritas.